Mẹ và bé

  • Những rủi ro cụ thể khi sinh đa thai

    Các rủi ro có thể xảy ra cho các em bé: gồm chứng bại não, khó thở do phổi chưa trưởng thành, khó khăn trong việc duy trì nhiệt độ cơ thể và/hoặc lượng đường bình thường trong máu, ăn uống khó khăn, và bệnh vàng da.

  • Chắm sóc bé ốm đúng cách

    Khi nhiệt độ cơ thể bé tăng cao, bé đau bụng hay bỏ ăn...,